Cap a l'esperit. El sentir no és quelcom, però tampoc no-res

-

Autors/ores

  • Jordi Corominas i Escudé Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona

Paraules clau:

Esperit, espiritualitat, símbol, mite, política, ciència, actes, psicologia, fenomenologia

Resum

Intentar acostar-se a l’esperit, que és el propòsit d’aquest breu escrit, té molt del conte zen d’un peix que nedava desesperadament per arribar a l’oceà on era, o també de l’ensenyament budista segons el qual el «despertar» o la «il·luminació» no s’aconsegueix perquè és ja la nostra condició nativa. Hi ha qui quan sent la paraula «esperit» arqueja les celles i no en falten raons. Pot ser que
associï la paraula «esperit» amb alguna entitat, ànima, àngel, dimensió paranormal o ésser supraterrenal, i, com que avui el terme «espiritualitat» està prou en voga i es ven amb força freqüència com a «espiritual» el que és més aviat màgia i bruixeria (tècniques per dominar els esperits, controlar el futur, evitar malalties, etc.), no és estrany que es produeixin tota mena de malentesos. Començarem, doncs, el nostre camí pel qual avui se sol entendre per espiritualitat per tal de veure si podem remuntar-nos a alguna cosa que puguem anomenar amb tota propietat esperit i si aquest existeix o es dona d’alguna manera.

Descàrregues

Publicades

2022-04-27

Com citar

Corominas i Escudé, J. . (2022). Cap a l’esperit. El sentir no és quelcom, però tampoc no-res: -. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 33–41. Retrieved from https://horitzo.elc.euniv.eu/index.php/horitzo/article/view/62