Equip editorial

DIRECCIÓ

 Dr. Ramon Batlle i Tomàs. Director de l’Institut Superior de Ciències Religioses de
Barcelona.

CONSELL DE REDACCIÓ

 Dr. Antoni Bosch-Veciana.
 Dr. Ricard Casadesús.
 Llic. Núria Caum i Aregay.
 Dr. Francesc-Xavier Marín i Torner.
 Llic. Lucia Montobbio i Campa.
 Dr. Antoni Pou i Muntaner.

COMITÈ CIENTÍFIC

 Dra. Victòria Cirlot. Universitat Pompeu Fabra. (Barcelona, Espanya).
 Dr. Emmanuel Falque. Institut Catholique du Paris. (París, França).
 Dr. Lucio Florio. Universidad Católica de Argentina. (Buenos Aires, Argentina).
 Dr. h.c. Pere Lluís Font. Universitat Autònoma de Barcelona (Bellaterra, Espanya).
 Dr. Miguel García-Baró. Universidad Pontificia de Comillas. (Madrid, Espanya).
 Dr. Xavier Manzano. Institut Catholique de la Méditerranée (Marsella, França).
 Dr. Alejandro Ramos. Universidad FASTA. (Mar de la Plata, Argentina).
 Dr. Elmar Salmann. Pontificio Ateneo Sant’Anselmo. (Roma, Itàlia).
 Dra. Agnes Wilkins, osb. Saint John University (York, Anglaterra).

CAP DE REDACCIÓ I COMUNICACIÓ
 Llic. Lucia Montobbio i Campa