Número actual

Vol. 1 No 3 (2021): Horitzó revista de ciències de la religió. Núm.3 - any 2021
Portada Horitzó 3

ARTICLES:

 • Bellaubí, F. (2022). Espacios de resistencia y activismo espiritual. La geoética como una ética de la geosfera: Espais de resistència i activisme espiritual. La geoètica com a una ètica de la geosfera. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 6–20.
 • Bouso, R. ., & Ghilardi, M. . (2022). Déu i el no-res. L’aproximació al budisme de Heinrich Dumoulin. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 20–27.
 • Caucanas, R. (2022). Le dialogue islamo-chrétien à l’école des pères blancs: El diàleg islamo-cristià a l’escola dels pares blancs. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 27–33. 
 • Corominas i Escudé, J. . (2022). Cap a l’esperit. El sentir no és quelcom, però tampoc no-res. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 33–41. 
 • Gelpí, M. (2022). La iconoclasia en el arte contemporáneo. El atonalismo de Schönberg y la abstracción de Kandinsky: L’iconoclasia en l’art contemporani. L’atonalisme de Schönberg i l’abstracció de Kandinsky. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 41–45.
 • González, A. (2022). La razón de la razón: La raó de la raó. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 45–54. 
 • Hernández - Serret, J. . (2022). La revolució de les Ciències Socials: l’impacte de la computerització. Els sistemes complexos adaptatius i el diàleg interreligiós. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 54–59. 
 • Marín i Torné, F.-X. (2022). Religió, sagrat i sant: una dificultat per a les Ciències de les Religions. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 60–66.
 • Nouzille, P. . (2022). Parlar de l’experiència religiosa. Experiència fonamental i esdeveniment. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 66–74. 
 • Rodríguez Panizo, P. (2022). La descripción comprensiva del hecho religioso de Juan Martín Velasco: La descripció comprensiva del fet religiós de Juan Martín Velasco. Horitzó Revista De ciències De La Religió, 1(3), 75–82.
 •  

RECENSIONS:

Las avalanchas de Sils; Abel Jiménez
Tiempo de cuidados; Ester Busquets
Breve Historia del Antiguo Israel; Rosa M. Boixareu
El Consejo Mundial de Iglesias (1910-2021): Hacia la unidad perdida; Andrés Valencia
El Sagrado; Jordi Carcassó
Diosas y signos. Iniciación, escritura y adivinación en las religiones afrocubanas; Joan Gimeno
Diccionario del Yoga Historia, práctica, filosofía y mantras; Laia Villegas

Publicades: 2022-04-27

Número complet

Articles

Veure tots els números